Miljø og bærekraft

Miljøpolicy

Bæivi skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og jobbe kontinuerlig for å redusere miljøavtrykk. Vi skal ha våre ansatte i fokus og legge til rette for et godt arbeidsmiljø. I tillegg skal vi etterleve myndighetspålagte krav og retningslinjer i henhold til bærekraftstrategi.

Det er daglig leder som har det øverste ansvaret for internkontrollarbeidet. Miljøansvarlig i bedriften er ansvarlig for arbeidet med miljøfyrtårn. Vi tror at dette arbeidet har mange driftsøkonomiske fordeler, gjennom å redusere forbruk, sykefravær, øke trivselen og produktiviteten til de ansatte. En forutsetning for å oppnå dette, er at alle ledd i organisasjonen er involverte og bidrar etter beste evne.

Våre miljømål

  • Redusere våre utslipp i henhold til innkjøp- og persontransport.
  • Vi skal være en pådriver for kildesortering.
  • Vi skal ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø i virksomheten.

Vår visjon

  • Ansatte skal trives på jobb
  • Alle ansatte skal være trygg på sikkerheten rundt sine arbeidsoppgaver
  • Ansatte skal føle at de får tilstrekkelig tilbakemelding på jobben de gjør
  • Vi skal ikke ha skader eller ulykker som kunne vært unngåt
  • Vi skal til enhver tid ha et oppdatert risikobilde
  • Vi skal bidra til å øke fokus på miljøet

Miljø

Bæivi tar miljøvennlige og bærekraftige valg ved å bruke lokale råvarer fremfor mat som har hatt lang reisevei. En ekstra bonus er at lokale leveranser også er av ypperste kvalitet. Vi får blant annet kjøtt fra Solberg Pettersen i Kaldfjord, meieriprodukter fra Pasvik Gårdsysteri, håndplukkede bær fra nærområdet og poteter fra Kokelv. Vi har tilgang til godkjent fiskemottak, og kan derfor kjøpe fisk- og skalldyr direkte fra båt. Kranes kjøkken på Sørøya er også en av våre leverandører. Vi er alltid på utkikk etter spennende, lokale leverandører til vårt kjøkken – og det gleder vårt hjerte at det stadig dukker opp nye perler!

Miljøfyrtårn Statistikk

Økologiske varer

Bæivi AS ønsker å bruke økologiske produkter der hvor det er mulig og vil jobbe for å bytte til flere økologiske varer.

For å vise våre kunder hva som er økologisk, vil vi starte med merking av våre økologiske produkter, dette vil være synlig ved bruk av utheving i våre menyer.

Send oss gjerne spørsmål om våre økologiske produkter og hva som er tilgjengelig.

Vi velger vår emballasje med omhu

Lyreco Norge har gjennom en årrekke utfordret kunder, leverandører og seg selv til å ta bedre miljøvalg innen forbruksmateriell. Det er allerede flere år siden bedriften hjalp Hurtigruten med å kutte all unødvendig engangsplast, og i dag tilbyr de et bredt spekter av fiber- og plantebaserte produkter innen matemballasje og engangsservise.

Lyreco samarbeider med leverandører som jobber seriøst med miljøspørsmål, avfallshåndtering og sirkulære verdikjeder og pålegger innkjøperne å prioritere grønne produkter. De stiller strenge krav til sporbarhet og etikk til leverandørene, jobber med klimaberegning på produkter, og kompenserer for egne utslipp med skogplanting. Alt dette er en naturlig del av et omfattende arbeid med bærekraft i alle ledd.

Som medlem i Grønt Punkt tar vi ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer som er godkjent av Miljødirektoratet.
Ler mer om Grønt Punkt her. 

Miljøfyrtårn

Ved å bli Miljøfyrtårnsertifisert er vi godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljøet, på arbeidsplassen. Bedriften gir mindre belastning på naturen og er med på å ta ansvar for redusert bruk av ressurser. Miljøsertifisering er et bidrag til det globale klimaarbeidet.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Bæivi AS i årene fremover.

Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial. Rapporten er offentlig og kan sendes ved etterspørsel. For tilgang til seneste miljørapport ta kontakt med: eirik@baeivi.no

Bæivi tar miljøvennlige og bærekraftige valg ved å bruke lokale råvarer fremfor mat som har hatt lang reisevei. En ekstra bonus er at lokale leveranser også er av ypperste kvalitet. Vi får blant annet kjøtt fra Solberg Pettersen i Kaldfjord, meieriprodukter fra Pasvik Gårdsysteri, håndplukkede bær fra nærområdet og poteter fra Kokelv. Vi har tilgang til godkjent fiskemottak, og kan derfor kjøpe fisk- og skalldyr direkte fra båt. Kranes kjøkken på Sørøya er også en av våre leverandører. Vi er alltid på utkikk etter spennende, lokale leverandører til vårt kjøkken – og det gleder vårt hjerte at det stadig dukker opp nye perler!

Vi er sponsor for Hammerfest Skiklubb

«Bæivi AS er en viktig samarbeidspartner for oss i Hammerfest Skiklubb. Vi er ydmyke og veldig glade for å ha Eirik og teamet hans med på laget, dette bidrar til at vi kan tilby aktivitet for barn og unge i vårt skianlegg i Reindalen. Samhold og skiglede er ord som står sterkt i Hammerfest Skiklubb, dette er noe Bæivi AS bidrar til gjennom sin sponsoravtale. Her får ikke klubben bare økonomisk støtte, men Bæivi stiller opp med mat til treningssamlinger og andre arrangementer i regi av skiklubben. Bæivi AS er en viktig brikke i Hammerfest skiklubb.»

Tom Eirik Lysmen Jakobsen​
Leder Hammerfest Skiklubb